12U Girls Open - Club  Silver Bracket
       
  Kali W.    
Mountaineers 22/Dic./19 787 Jose  
22/Dic./19 D-2:15pm     
D-11:45am  Cancha 2    
Cancha 2 787 Jose    
     
    22/Dic/19  
    D-4:45pm 787 Jose
GEVA   Cancha 2 Power League Champion
22/Dic./19      
D-1:00pm  GEVA    
Cancha 2 22/Dic./19    
Torrimar Ana D-3:30pm     
  Cancha 2 GEVA  
  Carolina Pro